Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lkKotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

-perusruoanvalmistus- ja leivontataidot

-ruoka- ja tapakulttuuri

-vastuullinen kuluttajuus

-hyvinvointitietoisuus

-arjen hallinta

-työergonomia

-työturvallisuus

-ruokaturvallisuus

-kulttuurinen monimuotoisuus

-yksilön vastuu

-hyvät tavat

-tiedonhankintataidot

- jatkuva havainnointi
- välitön palaute
- palautekeskustelut
- käytännön koe (koko prosessin arviointi; suunnittelu, toteutus, itsearviointi ja vertaisarviointi)
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- arvioitavat kirjalliset työt
- summatiivinen koe
- kotitehtävät (kirjalliset ja käytännön kotitehtävät)
- oppimispäiväkirja tai portfolio
- digitaalinen töiden dokumentointi

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

-kodin toimintojen suunnittelu ja toteutus

-vastuullinen kuluttajuus

-hyvinvointitietoisuus

-arjen hallinta

-työergonomia

-työturvallisuus

-sosiaalinen vastuu

-yksilön vastuu

-hyvät tavat

-tiedonhankintataidot

- jatkuva havainnointi
- välitön palaute
- palautekeskustelut
- käytännön koe (koko prosessin arviointi; suunnittelu, toteutus, itsearviointi ja vertaisarviointi)
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- arvioitavat kirjalliset työt
- summatiivinen koe
- kotitehtävät (kirjalliset ja käytännön kotitehtävät)
- oppimispäiväkirja tai portfolio

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

-vastuullinen kuluttajuus

-kriittinen medialukutaito

-arjen hallinta

-yksilön vastuu

-tiedonhankintataidot

- jatkuva havainnointi
- välitön palaute
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- arvioitavat kirjalliset työt
- summatiivinen koe
- kotitehtävät (kirjalliset ja käytännön kotitehtävät)
- oppimispäiväkirja tai portfolio


Laaja-alainen osaaminen:

- harjoitellaan ohjeen lukemista, tulkitsemista, soveltamista ja käyttämistä työohjeena (L1)
- sovelletaan käytäntöön muiden oppiaineiden sisältöjä esim. ke, ma, tt, bi (L1, L3, L4, L5, L6, L7)
- harjoitellaan tulkitsemaan pakkausmerkintöjä ja symboleja, tehdään hintavertailuja, tarkastellaan kriittisesti mainontaa (L1,L3,L4,L6,L7)
- huomioidaan opetuksessa kalenterivuoden juhlat ja niihin liittyvät perinteet sekä erilaiset kulttuuri-identiteetit (L1,L2,L3,L7)
- oppitunnin rakenne ohjaa prosessiluontoiseen työskentelyyn ja työn loppuun saattamiseen (L1,L6)
- opetukseen sisällytetään yhteisöllisiä vierailuja (L2)
- opetuksessa kiinnitetään huomiota estetiikkaan esim. ruoan tarjollepanoon ja kattaukseen (L2)
- kokemusperäinen oppiminen eri aisteja hyödyntäen(esim. millainen on kypsä leivonnainen) (L1)
- digitaalinen töiden dokumentointi
- välitön palaute
- jatkuva havainnointi
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- arvioitavat kirjalliset työt
- kotitehtävät (kirjalliset ja käytännön kotitehtävät)
- oppimispäiväkirja tai portfolio
arvioinnin pohjaksi
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen arvioinnissa
- käytännön koe (koko prosessin arviointi; suunnittelu, toteutus, itsearviointi ja vertaisarviointi)