Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lkOppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Oppiminen ja opiskelu

- oppilasta ohjataan tunnistamaan ja hyödyntämään itselleen ominaisimmat tavat toimia.


S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

- tutustutaan valinnaisaineisiin oman koulun toimintamallin mukaisesti ja tehdään valinnaisainevalinnat.

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

S4 Työelämään tutustuminen

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

Laaja-alainen osaaminen:

8.lk


Oppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Oppiminen ja opiskelu


S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

- omia vahvuuksia ja kykyjä tunnistetaan erilaisten tehtävien ja testien avulla

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

S4 Työelämään tutustuminen

- työelämään tutustumisjakso

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

- tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään ja elinkeinorakenteeseen

Laaja-alainen osaaminen:9.lkOppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Oppiminen ja opiskelu


S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

- omia vahvuuksia ja kykyjä tunnistetaan erilaisten tehtävien ja testien avulla

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

S4 Työelämään tutustuminen

- työelämään tutustumisjakso

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

- oppilas laatii henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman

- tutustutaan lähialueen perusopetuksen jälkeisiin koulutusmahdollisuuksiin

- tutustutaan jatko-opintojen hakuprosesseihin

- tiedotetaan huoltajia jatko-opintojen hakuprosesseista

- tutustutaan sähköisiin työelämä- ja koulutustietolähteisiinLaaja-alainen osaaminen: