Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lkBiologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Biologinen tutkimus

-tutkimusvälineistöön tutustuminen

-laborointityöskentelyn itsearviointi
-tutkimustulosten tai diagrammien tulkinta
Laaja-alainen osaaminen

L1, L5
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

-tutkimusretket maastoon

-ekosysteemin rakenne

-lajien tunnistus

-eliökunnan rakenne

-tutkimusvälineistöön tutustuminen

-ympäristökasvatus

- maastotyöskentelyn arviointi
- ryhmän jäsenenä toimimisen arviointi
Laaja-alainen osaaminen


L1, L6, L7
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

-eloton ja elollinen luonto

-lajien tunnistus

-tutkimusvälineistöön tutustuminen- koe tai läksynkuulustelu

- oppilaan harrastuneisuuden ja innostuneisuuden (esim. pohtivat kysymykset) positiivinen huomioiminen arvioinnissa

- tuntityöskentelyn arviointi

Laaja-alainen osaaminen


L4, L5
S4 Mitä elämä on?

-yhteyttäminen

-eliökunnan rakenne

-eliöiden rakenteiden, elintoimintojen ja elinympäristöjen vertailu

-lajien tunnistus- lajikokeet
- koe tai läksynkuulustelu
Laaja-alainen osaaminen


L4, L5
S5 Ihminen

(7lk: ei toteudu)


Laaja-alainen osaaminen


S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

-kestävä kehitys

- mahdollisen itsenäisen tai ryhmätyön arviointi tai koe/läksynkuulustelu

- oppilaan harrastuneisuuden ja innostuneisuuden (esim. pohtivat kysymykset) positiivinen huomioiminen arvioinnissa
Laaja-alainen osaaminenL4, L7

8.lkBiologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Biologinen tutkimus

- tutkimuksen toteuttaminen
- pareittain/ pienissä ryhmissä toteutetun tutkimuksen itse-,vertais- ja opettajan arviointi
- laboroinnin arviointi
Laaja-alainen osaaminen

L1, L5, L6
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

- tutkimusretket maastoon

-ekosysteemin toiminta

-lajien tuntemus

-ympäristökasvatus

- maastotyöskentelyn arviointi
- ryhmän jäsenenä työskentelemisen arviointi
Laaja-alainen osaaminen


L4, L5
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

-ekosysteemin rakenne ja toiminta

-ekosysteemien vertailu

-lajien tuntemus

-eliökokoelma

-ympäristökasvatus

-TVT

- mahdollisen ekosysteemejä vertailevan työn arvionti
- vapaaehtoisen, harrastuneisuutta osoittavan eliökokoelman arviointi
- lajikokeet
- tuntityöskentelyn arviointi
Laaja-alainen osaaminen


L4, L5, L6, L7
S4 Mitä elämä on?

-kasvisolun rakenne ja toiminta

-eliöiden rakenteiden, elintoimintojen ja elinympäristöjen vertailu

-lajintuntemus

-kasvien kasvatus- läksynkuulustelu / koe

- omien kasvien kasvatuksen onnistumisen itsearviointi
Laaja-alainen osaaminen


L4, L5, L6
S5 Ihminen

(8lk: ei toteudu)


Laaja-alainen osaaminen


S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

-ympäristökasvatus

-kestävä kehitys

- kestävä ravinnon tuotanto ja eläinten hyvinvointi

-TVT


-oppilaan pohdiskelevien ja kantaaottavien kysymysten huomioiminen arvioinnissa
Laaja-alainen osaaminenL4, L7

9.lkBiologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Biologinen tutkimus

-tutkimuksen toteuttaminen

-TVT

- tuntityöskentelyn arviointi
Laaja-alainen osaaminen

L1, L5, L6
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

(9.lk: ei toteudu)Laaja-alainen osaaminen


S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

(9lk: ei toteudu)


Laaja-alainen osaaminen


S4 Mitä elämä on?

-eläinsolun rakenne ja toiminta

-perinnöllisyyden perusteet

-evoluution perusteet- laborointityöskentelyn arvioiminen
- koe tai läksynkuulustelu
Laaja-alainen osaaminen


L1, L3
S5 Ihminen

-ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot

-perinnöllisyyden perusteet


- laborointityöskentelyn arvioiminen
- koe tai läksynkuulustelu
Laaja-alainen osaaminen


L1, L3
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

-bioteknologian mahdollisuudet ja haasteet
-TVT

- mahdollisen itsenäisen tiedonhaun ja tiedon esittämisen arvioiminen
- oppilaan pohdiskelevien ja kantaaottavien kysymysten huomioiminen arvioinnissa


Laaja-alainen osaaminen


L1, L7