Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

8.lk


Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Maapallon karttakuva ja alueet

- Euroopan kartta

- karttojen laatiminen

- teemakartat

- sähköisten materiaalien hyötykäyttö
- karttakoe
- karttatyön arviointiL1, L3, L4, L5
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

- ajankohtaisten asioiden seuraaminen, tapahtumien maantieteellinen sijainti

- TVT
- keskustelujen ja pohdintojen huomioiminen arvioinnissa
L1, L2, L3, L5
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

-luonnonolojen vaikutus ihmisten elämään
- mahdollinen koe, läksynkuulustelu tai tutkielman arviointiL1, L4
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

- väestö ja elinkeinot

- kulttuurimaantieteellisen ajattelun kehittymisen tukeminen

- TVT

- ajankohtaisten asioiden seuraaminen


- koe / läksynkuulustelu


L1, L2, L4
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

- väestö ja elinkeinot

- kulttuurimaantieteellisen ajattelun kehittyminen

- teemakartat

-tutkielma

- sähköisten materiaalien hyötykäyttö

- ajankohtaisten asioiden seuraaminen

- kulttuurimaantieteellisen ajattelun kehittymisen tukeminen


- mahdollisen tutkielman arviointi
- mahdollinen koe tai läksynkuulustelu
L1, L2, L5, L6
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

- kulttuurimaantieteellisen ajattelun kehittymisen tukeminen

- sähköisten materiaalien hyötykäyttö

- ajankohtaisten asioiden seuraaminen, uutiset kartalla

- omien valintojen merkitys ja hyvän elämän edellytykset


-maantieteellisten asioiden pohdinnan arviointi

L1, L2, L3, L4, L5
Laaja-alainen osaaminen:

9.lk


Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Maapallon karttakuva ja alueet

- Suomen kartta

- Päijät-Hämeen kartta

- karttatyypit

- paikkatieto

- sähköisten materiaalien hyötykäyttö
-karttaharjoitus tai -koeL2, L3, L5
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

- ajankohtaisten asioiden seuraaminen

-maantieteellinen osaaminen työelämässä
-maantieteellisten kysymysten huomioiminen arvioinnissa
L5, L6
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

-luonnonmaantieteelliset ilmiöt Suomessa

-ihmisten yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet

- mahdollisen ryhmätyön arviointi
- koe tai läksynkuulustelu
L1, L2, L4
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

- kenttätutkimukset lähiympäristössä

- luonnon- ja kulttuurimaisemat

- kyky soveltaa maantiedon osa-alueita ja hahmottaa syy-seuraussuhteita

- sähköisten materiaalien hyötykäyttö


- tutkimuksen arviointi


L1, L5, L6
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

- muuttoliike

- vähemmistökulttuurit, Suomen vähemmistökulttuurit

-ihmisten yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet


-maantieteellisten kysymysten huomioiminen arvioinnissa


L1, L2, L4, L7
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

- kestävä kehitys ja yksilön valinnat

- Itämeri ja sen suojelu

-ilmastomuutos

-globalisaation vaikutukset

- mahdollisen keskustelun / väittelyn arvioiminen ja palautteen anto toisille

- mahdollisen ryhmätyön tai kokeen arviointi


L1, L4, L7
Laaja-alainen osaaminen:

7.lk


Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Maapallon karttakuva ja alueet

- ilmansuunnat

- maailman kartta

- karttojen tulkitseminen: koordinaatisto, karttamerkit ja mittakaava

- TVT-läksynkuulustelu / koe
- mahdollisen itsetuotetun kartan tai karttatyön arvioiminen (sis. itse- ja vertaisarvion)

Laaja-alainen osaaminen

L4, L5, L6
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

- ajankohtaisten tapahtuminen seuraaminen, uutiset kartalla

-sähköisten materiaalien hyötykäyttö


-vapaaehtoisen uutisseurannan arviointi


Laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5, L7
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

- planetaarisuus

- mannerlaatat

- lämpö-, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

- vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu

- elämän edellytykset ja monimuotoisuus maapallolla

- luonnonmaantieteellisen ajattelun kehittymisen tukeminen-koe / läksynkuulustelu
-maantieteellisten asioiden pohdinnan arviointi


Laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

- mannerlaatat

- lämpö-, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

- vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu


- koe / läksynkuulusteluLaaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

- planetaarisuus

- mannerlaatat

- lämpö-, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

- vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu


- koe, läksynkuulustelu, raportin tai aineistotehtävän arviointi


Laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

-ympäristökasvatus
- kantaaottavien pohdintojen ja kommenttien huomioiminen arvioinnissaLaaja-alainen osaaminen:


L1, L4