Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lkFysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

- mittaamisen perusteet

- ohjeistettujen tutkimusten tekeminen

- harjoitellaan tutkimustulosten kirjaamista

- tutustutaan tvt:n hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa


- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)
- työselostus (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13)
- tiedonhakutehtävät (T9, T12)
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

- sähkömagneettisen säteilyn näkyvän valon aallonpituusalue

- kuulon ja näön suojelu

- syvennytään joihinkin lämpöilmiöihin kvalitatiivisesti
- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

- ilmiöpohjainen työskentely, oppimispäiväkirja, työskentelyn vertaisarviointi, lopputuotoksen arviointi (T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13, T15)
S3 Fysiikka yhteiskunnassa

- tutustutaan joihinkin valo- tai lämpöopin ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T8)S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

- maailmankaikkeuden pienet ja suuret rakenteet

- tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen
- ryhmätyöt (T15)
S5 Vuorovaikutus ja liike

- opiskellaan 8. luokalla

S6 Sähkö

- opiskellaan 9. luokalla
L1-L7

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

- työselostus
- kysymysten esittäminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- kuulon ja näön suojelu
- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2)
- työselostuksen pohdintaosuus (T5)
- ennakkokäsitykset ja niiden kehittyminen
- oppilaan esittämien kysymysten dokumentointi (T5)


8.lk


Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

- ohjeistetut ja avoimet tutkimukset

- mittaustulosten ja kuvaajien tulkinta

- tutustutaan tvt:n hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa


- tutkimussuunnitelman arviointi (T2, T5, T6, T7)
- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)

- työselostus (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13)

- tiedonhakutehtävät (T9, T12)

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

- liikeilmiöiden kytkeytyminen elinympäristön ilmiöihin- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T15)

- ilmiöpohjainen työskentely (T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13, T15)

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

- tutustutaan mekaniikan sovelluksiin- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

- tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

- energian säilymisen periaate
- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)
S5 Vuorovaikutus ja liike

- vuorovaikutuksen käsite fysiikassa

- voimat ja liiketilat

- tasainen ja muuttuva liike, myös kvantitatiivisesti

- työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T14, T15)
- ryhmätyöskentely; kuvaajien muodostaminen ja tulkitseminen (T9, T11, T13)
- käsitekartat (T10)
S6 Sähkö

- opiskellaan 9. luokalla

L1-L7

L4 Monilukutaito
- kuvaajien muodostaminen ja tulkitseminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- mittaustulosten tekeminen ja esittäminen TVT:n avulla- ryhmätyöskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T9, T11, T13)
- tiedonhakutehtävät (T9, T12)

9.lk


Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

- ohjeistetut tutkimukset

- mittaustulosten ja kuvaajien tulkinta

- tutustutaan tvt:n hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)
- työselostus (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13)
- tiedonhakutehtävät (T9, T12)

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

- hiukkas- ja sähkömagneettisen säteilyn lajit ja säteilyltä suojautuminen
- ryhmätyöskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5)
S3 Fysiikka yhteiskunnassa

- energiantuotanto ja kestävä energiavarojen käyttö

- tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista

- mahdolliset vierailijat koululle- käsitekartat (T10, T15)
- väittelyn, näytelmän tms itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T3, T4, T5, T8, T10, T12)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

- tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

S5 Vuorovaikutus ja liike

- opiskellaan 8. luokalla
S6 Sähkö

- sähköturvallisuus

- jännitteen ja sähkövirran välinen yhteys ja riippuvuus kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti

- sähkön tuotanto ja käyttö

- sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T14, T15)
- käsitekartat (T10)
- kytkentäkoe (T6, T11)
- arvokilpitehtävä (T3, T4)
L1-L7

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- energiantuotantotavat ja arvokeskustelu energiantuotannosta

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
- vierailijat ja vierailut
- jatko-opintomahdollisuuksista kertominen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- energiantuotantotavat ja arvokeskustelu energiantuotannosta


- väittelyn, näytelmän tms itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T3, T4, T5, T8, T10, T12)