Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk


Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Kemian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

- kemian tutkimusmenetelmät

- turvallinen työskentely laboratoriossa
- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)
- työselostus (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T12, T13)
- tiedonhakutehtävät (T9, T12)
- laboratoriovälinekuulustelu (T3, T10, T11)

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

- paloturvallisuus

- kemikaalien turvallinen käyttö

- olomuotojen muutokset


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)
- kemikaalien varoitusmerkit -kuulustelu (T3, T10, T11)
- ilmiöpohjainen työskentely, oppimispäiväkirja, työskentelyn vertaisarviointi, lopputuotoksen arviointi (T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13, T15)


S3 Kemia yhteiskunnassa

- jätteiden käsittely

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

- tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

- kokeellinen työskentely

- aineen säilyminen reaktioissa

- luonnon mittasuhteet- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

- tutkimussuunnitelman prosessointi palautteen avulla (T2, T5, T6, T9, T13)

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)

- ryhmätyöt (T9, T15)


S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

- aineen rakenne, atomimalli

- alkuaine, yhdiste

- puhdas aine ja seos

- harjoitellaan kemian merkkikieltä


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

- alkuaineiden kemialliset merkit -kuulustelu (T3, T10, T11)

- käsitekartta (T10, T15)

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

- kemiallinen reaktio

- reaktionopeus


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

- työselostuksen prosessointi palautteen avulla (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13)
L1-L7

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

- paloturvallisuus
- kemikaalien turvallinen käyttö
- jätteiden käsittely
- reaktionopeus

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2)

8.lk


Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Kemian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

- ohjeistetut tutkimukset

- harjoitellaan avoimempia tutkimuksia

- tehdään tutkimuksia ja raportoidaan tuloksista mahdollisuuksien mukaan tvt:n avulla- tutkimussuunnitelman prosessointi arvioinnin avulla (T2, T5, T6, T7)

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)

- työselostuksen arviointi (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13)

- tiedonhakutehtävät (T9, T12)

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

- luonnon happamoituminen


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T15)

- ilmiöpohjainen työskentely, oppimispäiväkirja, työskentelyn vertaisarviointi, lopputuotoksen arviointi (T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13, T15)

- kirjoitelma (lähteiden merkintä) (T2, T3, T4, T8, T9, T11, T12, T13, T15)

S3 Kemia yhteiskunnassa

- kestävä kehitys ja elinkaariajattelu

- mahdolliset vieraat ja vierailut

- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

- ilmiöpohjainen työskentely (T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13, T15)

- käsitekartta (T10)

- ryhmätyöskentely (T11, T13)

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

- tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11)

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

- atomin rakenne

- alkuaineiden jaksollinen järjestelmä

- yhdisteen rakentuminen- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T14, T15)

- ryhmätyöskentely (T9, T11, T13)

- käsitekartat (T10)

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

- käytetään kemian merkkikieltä

- yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkintaa

- happamuus


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T14, T15)


L1-L7

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
- työselostus
- kysymysten esittäminen

L4 Monilukutaito
- kemian merkkikieli
- reaktioyhtälöiden tulkinta
- jaksollinen järjestelmä

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- mittaustulosten tekeminen ja esittäminen TVT:n avulla
- työselostus


- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2)
- työselostuksen pohdintaosuus (T5)
- ennakkokäsitykset ja niiden kehittyminen
- oppilaan esittämien kysymysten dokumentointi (T5)
- tiedonhakutehtävät (T9, T12)

9.lk


Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Kemian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

- ohjeistetut ja avoimet tutkimukset

- laajempi tutkimusprojekti mahdollisuuksien mukaan tvt:n avulla

- tutkimussuunnitelman prosessointi arvioinnin avulla (T2, T5, T6, T7)

- kokeellisen työskentelyn itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2, T5, T6, T7)

- työselostuksen arviointi (T2, T5, T6, T7, T9, T10, T11, T13)

- tiedonhakutehtävät (T9, T12)

- Elinkaarityö: tiedonhaku, posteri/näytelmä/kirjoitelma/PowerPoint tms. Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2-T15)S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

- orgaanisen kemian sovellukset

- ravintoaineet


- Elinkaarityö: tiedonhaku, posteri/näytelmä/kirjoitelma/PowerPoint tms. Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2-T15)

- ryhmätyöskentely (T11, T13)

- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T15)
S3 Kemia yhteiskunnassa

- kestävä kehitys ja elinkaariajattelu: orgaanisen kemian sovellukset

- mahdollisuuksien mukaan tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista

- Elinkaarityö: tiedonhaku, posteri/näytelmä/kirjoitelma/PowerPoint tms. Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2-T15)

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

- tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.- Elinkaarityö: tiedonhaku, posteri/näytelmä/kirjoitelma/PowerPoint tms. Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2-T15)

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

- tutustutaan hiileen ja sen yhdisteisiin sekä ravintoaineisiin

- perehdytään johonkin orgaanisen kemian yhdisteryhmään


- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T15)S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

- hiilen kiertokulku ja sen merkitys elämälle

- tulkitaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä- käsitekartta (T10, T15)

- kirjoitelma (T2, T3, T4, T8, T9, T11, T12, T13, T15)

- koekysymykset, myös soveltavat (T3, T10, T11, T15)

L1-L7

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- elinkaarityö

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
- elinkaarityö

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- elinkaarityö


- Elinkaarityö: tiedonhaku, posteri/näytelmä/kirjoitelma/PowerPoint tms. Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena (T2-T15)