Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk


Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

- Terveyden moninaisuus ja ihmisen hyvinvointi

- Nuoren psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys

- Ihmissuhde- ja tunnetaitojen perusteet

- Terveyttä tukevat tekijät

- Omat terveysvalinnat

- Murrosiän muutokset

- Ajankohtaiset terveysilmiöt


* Tunnilla osoitetut tiedot ja taidot

* Esimerkkihenkilöiden luominen - elintapojen arviointi

* Keskustelut

* Oppimispäiväkirja

* Lehtiartikkelien / videoiden / mainosten kriittinen tarkastelu

* Tietojen yhdistäminen, esimerkiksi kunto-ohjelma, unipäiväkirja tai ruokapäiväkirja nuorelle

* Itsearviointi, vertaisarviointi

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

- Terveyden moninaisuus ja ihmisen hyvinvointi

- Hyvinvoiva yksilö

- Omat terveysvalinnat

- Terveyttä vaarantavat tekijät

- Ajankohtaiset terveysilmiöt

- Minä terveystiedon hankkijana ja käyttäjänä
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

- Toimiva ryhmä ja erilaisuuden hyväksyminen, turvataidot, kiusaamisen ehkäisy

- Minä terveystiedon hankkijana ja käyttäjänä

- Minä muuttuvassa ympäristössä

- Kriittisen ajattelun kehittäminen terveysviestinnässä

- Ajankohtaiset terveysilmiöt

Laaja-alainen osaaminen:
- Keskustelut pareittain ja pienryhmissä (esim. kiusaaminen tai unitottumukset) L1, L2, L3, L5
- Kuvien tulkintaa, analysointia, kerrontaa (esim. erilaisuus, terveysvalinnat) L1, L2, L3, L4, L5


Arviointi:

- Sanallinen palaute
- Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

8.lkTerveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

- Terveyden moninaisuuden ja ihmisen hyvinvoinnin ymmärryksen laajentaminen, esim. huolla itseäsi, toimi turvallisesti

- Ihmissuhde- ja tunnetaitojen laajentaminen

- Ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus, esim. itsensä ymmärtäminen

- Terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden tiedostamisen laajentaminen

- Omat terveysvalinnat

- Seksuaaliterveys

- Fyysinen ja henkinen koskemattomuus


* Tunnilla osoitetut tiedot ja taidot

* Esimerkkihenkilöiden luominen - elintapojen arviointi

* Keskustelut

* Oppimispäiväkirja

* Lehtiartikkelien / videoiden / mainosten kriittinen käsittely

* Tietojen yhdistäminen

* Itsearviointi, vertaisarviointi

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

- Terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden tietämyksen laajentaminen

- Omien terveysvalintojen seuraukset

- Ajankohtaiset terveysilmiöt

- Hyvinvoiva yhteisö

- Lähdekriittisyys
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

- Minä yhteisössä, turvataidot

- Terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden tietämyksen laajentaminen

- Muuttuvan ympäristön haasteet

- Kriittisen ajattelun kehittäminen terveysviestinnässä, yksilön vastuullinen toiminta

- Hyvinvoiva yhteisö

Laaja-alainen osaaminen:
- Draamaharjoitukset esimerkiksi ensiaputaidot tai päihteet osioissa L1, L2, L3, L5
- Mainosten tarkastelu / tulkinta, oman mainoksen tekeminen esim. seksuaalioikeudet -osiossa L3, L4, L5

Arviointi:
* Sanallinen arviointi
* Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

9.lk


Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

- Terveyden moninaisuuden ja ihmisen hyvinvoinnin ymmärryksen syventäminen, esimerkiksi arjen haasteista selviytyminen, mielen hyvinvointi

- Ihmissuhde- ja tunnetaitojen syventäminen

- Ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus, esimerkiksi itsensä ymmärtäminen ja kehittäminen

- Terveyspalveluiden tarkastelu


* Esimerkkihenkilöiden luominen - elintapojen arviointi

* Keskustelut

* Oppimispäiväkirja tai -portfolio

* Lehtiartikkelien / videoiden / mainosten kriittinen käsittely

* Tietojen yhdistäminen esim. kunto-ohjelma vanhukselle

* Väittelyt, paneelikeskustelut

* Itsearviointi, vertaisarviointi

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

- Terveyttä tukevien ja vaarantavien tekijöiden tietämyksen syventäminen

- Lähdekriittisyys syvenee

- Ajankohtaisten ilmiöiden kriittinen tarkastelu
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

- Minä yhteiskunnassa, ympäristöterveys, globaali terveys, turvataidot

- "Kutistuva" maailma

- Yhteisöjen ja eri kulttuurien edustamat terveyskäsitykset

- Kriittisen ajattelun kehittäminen terveysviestinnässä, yksilön vastuullinen toiminta ja vaikuttaminen

- Terveysvalintojen yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen näkökulma

Laaja-alainen osaaminen:
- Paneelikeskustelut esimerkiksi terveyspalvelut, ympäristöterveys L1, L2, L3, L5, L7
- Yhteistyöprojektit / vapaaehtoistyö esimerkiksi vanhus- / päiväkotityö L1, L2, L3, L7


Arviointi:
- Sanallinen arviointi
- Itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena