Kuvataide

Valinnaisen kuvataiteen keskeiset sisältöalueet

8. lk

Omat kuvakulttuurit

Oppilasta ohjataan tuottamaan ja tutkimaan kuvia hänelle itselleen tärkeisiin ja ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin liittyen.

Taiteen maailmat.

Opetuksen sisällöt valitaan eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tehdyssä kuvataiteesta. Taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tutkitaan kuvia tekemällä ja tarkastelemalla.

9.lk

Ympäristön kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöt valitaan ympäristössämme olevista esineistä, mediakulttuurista, erilaisista ympäristöistä kuten virtuaalimaailma, rakennettu ja luonnon ympäristö.

Molemmilla vuosiluokilla opetuksessa rohkaistaan valitsemaan ja soveltamaan monipuolisesti erilaisia kuvan tuottamisen tapoja. Sisällöt tukevat toisiaan ja niitä voidaan käsitellä myös yhdessä ja vaihdellen joko yhdeksännellä tai kahdeksannella luokalla.

Valinnaisen kuvataiteen tavoitteet