Liikunta

Valinnaisen liikunnan keskeiset sisältöalueet

8. LK

Valinnaisessa liikunnassa ohjelmaa suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän lajimieltymystensä pohjalta. Monipuoliseen ohjelmaan voidaan valita sellaisiakin lajeja, joita ei kaikille yhteisessä liikunnassa ehditä tai voida toteuttaa.

Osaan erikoislajien kustannuksista oppilas joutuu osallistumaan, esim. keilailu, ammunta. Oppilaan ei kuitenkaan tarvitse valita ohjelmaansa maksullisia lajeja.

Oppilaan taidot eri liikuntalajeissa karttuvat ja lajintuntemus syvenee. Ilon ja virkistyksen tuottaminen opiskelun lomaan on myös tärkeä tavoite.

9. LK

Valinnaisessa liikunnassa ohjelmaa suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän lajimieltymystensä pohjalta. Monipuoliseen ohjelmaan voidaan valita sellaisiakin lajeja, joita ei kaikille yhteisessä liikunnassa ehditä tai voida toteuttaa.

Osaan erikoislajien kustannuksista oppilas joutuu osallistumaan, esim. keilailu, ammunta. Maksullisen toiminnan rinnalle voidaan järjestää korvaavaa ohjelmaa.

Kurssilla pyritään edelleen kehittämään oppilaiden motorista kehitystä ja luoda Iloa ja virkistystä liikunnan avulla. Valinnainen liikunta on myös liikuntataitoja ylläpitävä ponnahduslauta liikuntaa opiskelemaan aikoville.

Valinnaisen liikunnan tavoitteet