A-valinta: Musiikki

Valinnaisen musiikin keskeiset sisältöalueet

MUSIIKKI 8.-luokalla

Musiikillisia tietoja ja taitoja opetellaan musisoiden, eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen. Soittimina käytetään bändisoittimia, ukulelea, kannelta ja rytmisoittimia. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Musiikkitietosisältöjä kahdeksannella luokalla ovat populaarimusiikin tyylit ja suomalainen musiikki kansanmusiikista taidemusiikkiin. Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä esiintymisen harjoittelu.

MUSIIKKI 9.-luokalla

Musiikillisia tietoja ja taitoja opetellaan musisoiden, eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen. Soittimina käytetään bändisoittimia, ukulelea, kannelta ja rytmisoittimia. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Musiikkitietosisältöjä yhdeksännellä luokalla ovat maailmanmusiikki ja taidemusiikista ooppera, baletti, sinfonia ja soolokonsertto. Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä esiintymisen harjoittelu.

Valinnaisen musiikin tavoitteet