A-valinta: Arjen laki- ja taloustieto

Arjen laki- ja taloustiedon keskeiset sisältöalueet

8. luokka

Opitaan perustietoja ja -taitoja arkielämän rahankäytöstä ja raha-asioiden hoitamisesta sekä sijoittamisen periaatteista. Perehdytään kaupankäyntiin, taitavaan kuluttamiseen, kuluttamisen eettisiin kysymyksiin sekä kuluttajasuojaan. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen oikeusjärjestelmään, oikeuslaitokseen ja perheoikeuteen. Tarvittaessa mahdollisuus nostaa käsittelyyn ajankohtaisia talouteen ja oikeusasioihin liittyviä ilmiöitä ja painottaa eri aihealueita ryhmän kiinnostuksen mukaan sekä siirtää joitakin osa-alueita opiskeltavaksi 9. luokalla.

9. luokka

Opiskellaan yrittäjyyttä ja yritystoimintaan ja yrittämiseen liittyviä asioita sekä tutustaan markkinointiin ja mainontaan. Opetellaan ymmärtämään kirjanpidon perusteita. Syvennetään tietämystä oikeusasioista perehtyen oikeuskäytäntöihin rikosten ja rikosoikeuden näkökulmasta. Tarvittaessa mahdollisuus nostaa käsittelyyn ajankohtaisia talouteen ja oikeusasioihin liittyviä ilmiöitä ja painottaa eri aihealueita ryhmän kiinnostuksen mukaan sekä siirtää joitakin osa-alueita opiskeltavaksi 8. luokalla.

Arjen laki- ja taloustiedon tavoitteet

T1 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

T3 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan

T4 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

T5 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

T6 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa