A-valinta: Kotitalous

Valinnaisen kotitalouden keskeiset sisältöalueet

8lk.

-kauden sadon hyödyntäminen ruoanvalmistuksessa

-tutustuminen suomalaiseen ja eurooppalaiseen ruokakulttuuriin

-ohjata oppilasta kriittiseen ajatteluun, tiimityöhön ja itseohjautuvuuteen sekä omatoimisuuteen

9lk.

-syvennetään aiemmin opittuja asioita

-tutustuminen kaukomaiden ruokakulttuuriin

-arjenhallintataitojen ja tapakulttuuritietouden opiskeleminen

Valinnaisen kotitalouden tavoitteet