A-valinta: Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan keskeiset sisältöalueet

8 lk

Tutustutaan erilaisiin tietokone- ja mobiililaitteisiin, käyttöjärjestelmiin, tiedostonkäsittelyyn, tiedonhakuun, sähköpostiin, pilvipalveluihin, tietoturvaan, tekijänoikeuksiin ja vastuulliseen verkkopalveluiden käyttämiseen. Lisäksi tutustutaan keskeisiin toimisto-ohjelmiin, kuten tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka.

9 lk

Syvennetään kahdeksannen luokan sisältöjä. Tutustutaan tietokonelaitteiston ongelmatilanteisiin ja niiden ratkaisutapoihin, www-sivun tekemiseen tarvittaviin tekniikkoihin ja grafiikka- ja editointiohjelmiin. Lisäksi tutustutaan tvt-maailman ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet

Tavoitteena hyvä tvt-osaamistaso jatko-opiskelun ja työelämän tarpeisiin. Oppilas hallitsee sujuvasti käyttämänsä laitteet ja valittujen ohjelmien peruskäytön ja tuntee tieto- ja viestintätekniikan peruskäsitteet.