A-valinta: B2-espanja

B2-espanja

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään vuosiluokilla 8 ja 9. Espanjan kielen opetuksessa pyritään monipuolistamaan oppilaan kielitaitoa ja lisäämään oppilaan jatko-opintovalmiuksia. Espanjan opetusta pyritään integroimaan muiden aineiden opetukseen ja päinvastoin sekä mahdollisuuksien mukaan yhdistämään monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.