A-valinta: B2-ranska

B2-ranska

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään vuosiluokilla 8 ja 9. Ranskan kielen opetuksessa pyritään monipuolistamaan oppilaan kielitaitoa ja lisäämään oppilaan jatko-opintovalmiuksia. Ranskan opetusta pyritään integroimaan muiden aineiden opetukseen ja mahdollisuuksien mukaan monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.