Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.

Paikallinen:

Ohjataan oppilasta etsimään itselleen sopivia kielenoppimistyylejä ja tunnistamaan vahvuutensa. Lisäksi pyritään mahdollistamaan eteneminen omaan tahtiin.