A-valinta: B2-saksa

B2-saksa

Valinnaisen saksan B2-kielen opetus järjestetään vuosiluokilla 8 ja 9. Saksan kielen opetuksessa pyritään monipuolistamaan oppilaan kielitaitoa ja lisäämään oppilaan työelämävalmiuksia. Saksan opetusta pyritään integroimaan muiden aineiden opetukseen ja mahdollisuuksien mukaan monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.