A-valinta: B2-venäjä

B2-venäjä

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään vuosiluokilla 8 ja 9. Venäjän kielen opetuksessa pyritään monipuolistamaan oppilaan kielitaitoa ja lisäämään oppilaan jatko-opintovalmiuksia. Venäjän opetusta pyritään integroimaan muiden aineiden opetukseen ja mahdollisuuksien mukaan yhdistämään monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.