Opetussuunnitelmaa täydentävät muut paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat

Opetussuunnitelmaa täydentävät muut paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
Päivitetään kevään 2017 aikana.

Kaupunkistrategia

http://www.heinola.fi/library/files/5698ce79566ff826de000b46/Heinolan_kaupungin_strategia.pdf

Hyvinvointikertomus
http://www.heinola.fi/library/files/554a06189635eb12400002a2/Hyvinvointikertomus_ja_suunnitelma_20132016.pdf

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
http://kokoukset.heinola.fi/dynasty/kokous/20142775-2-3.PDF

Opiskeluhuollon suunnitelma
Päivitetään kevään 2017 aikana.

Esiopetuksen opetussuunnitelma
Päivitetään kevään 2017 aikana.Paikallinen kieliohjelma

Tällä hetkellä kaupungin koululaitoksen kieliohjelma on seuraava:

A1: Peruskoulun ensimmäisenä, kaikille oppilaille yhteisenä kielenä, alkaa englannin kieli ensimmäiseltä luokalta.

B1: Peruskoulun 6. luokalta alkaa kaikille oppilaille yhteinen ruotsin kieli.

B2: Peruskoulun 8. luokalla alkaa oppilaille valinnainen, 3. vieras kieli.

Edellä mainittujen lisäksi vieraan kielen opetusta voidaan järjestää kerhomuotoisena kaikilla luokka-asteilla riippuen siitä, onko kerhotunteihin käytettävänä resurssia.

HEINOLAN KULTTUURIPOLKU LUKUVUOSI 2019-20

1.luokka

Kirjastoilves Laina-Unelman käpäläbongaus 1.-luokkalaisille

Paikka: Kirjasto, Kauppakatu 12

Aika: koulupäivän aikana, sopimuksen mukaan

Kesto: yksi oppitunti 45 min.

Ohjaajina: kirjastovirkailija Katri Sakara & kirjastonhoitaja Tiina Ketola

Sisältö: Käpäläbongauksessa tutustutaan kirjastoon ja kirjastonkäytön alkeisiin kuten lainaus, palautus, käytös kirjastossa sekä kirjastoaineiston käsittely. Hieman hiippaillaan myös tutkimassa, mistä löytyvät mielenkiintoisimmat kirjat. Bongausmuistoksi jokainen oppilas saa oman tassuvihkosen.

Jos luokka haluaa tavata Kirjastoilves Laina-Unelman henkilökohtaisesti, toive tulee esittää varauksen yhteydessä.

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelmassa kiinnitetään huomiota kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus.”

Toisaalta oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.

 

2.luokka

Kirjavinkkaus 2.-luokkalaisille 

 

Paikka: Kirjasto, Kauppakatu 12 

Aika: vinkkauskiertueen yhteydessä keväällä 2020, koulupäivän aikana 

Kesto: yksi oppitunti 45 min. 

Ohjaajina: kirjastovirkailija Katri Sakara 

 

Sisältö: Kirjavinkkauksen aikana esitellään tokaluokkalaisille sopivia kirjoja ja innostetaan lapsia lukemaan. Jokainen oppilas saa oman vinkkilistan vinkkauksen aikana käsitellyistä kirjoista. Vinkkarin voi tilata kouluun tai tulla luokan kanssa kirjastoon.  

Varaukset: Katri Sakara puh. 044 797 6839, katri.sakara@heinola.fi 

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa korostetaan kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymistä. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Toisaalta oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan

 

2. luokka 

Runopolku  

Paikka: WPK:talo 

Aika: Perjantai 20.3.  

Kesto: 2 x 45 minuuttia 

Ohjaajina: Ohjaajat vaihtelevat.  

Sisältö: Elämyksellisellä runopolulla osallistujat heittäytyvät taianomaiseen sanojen maailmaan, jossa he tutustuvat runon laatimiseen ja luovat myös itse sanoista runoja.  

 

Varaukset:  

Kulttuuritoimisto p.  044 769 3045,  marita.terava@heinola.fi 

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa korostetaan kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymistä. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Toisaalta oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. 

 

Voit tutustua Runopolkuun youtube-videolinkin kautta: 

 

www.youtube.com/watch?v=oaJYrmIH3as&feature=youtu.be 

 

3. luokka

Rytmipaja

Paikka: Nuortentalo, Lampikatu 16

Aika: marraskuun aikana aamupäivisin, erikseen sovittavana aikana.

Kesto: kaksi oppituntia 1,5 h.

Ohjaajina: Nuorisopalveluiden ohjaajat Arttu Leskinen ja Hannu Kivioja

Arttu Leskinen on suomalainen rumpali ja muusikko. Hän on soittanut Sir Elwoodin Hiljaiset Värit-yhtyeessä vuodesta 1989 alkaen. Hän on tehnyt yhteistyötä myös yhtyeiden The 69 eyes ja Boogie Healersin kanssa. Hannu Kivioja on aikaisemmalta ammatiltaan rumpali ja soittanut lukuisissa kokoonpanoissa, nykyisin Max Moonlight Orchestrassa.

Sisältö: Luokka jaetaan kahteen ryhmään ja molemmilla pisteillä vietetään yksi oppitunti (45 min)

1. Djembe rummut ja lyömäsoittimet

2. Rummut, Octopad-sähkörummut ja sähkörummut

Rytmipajan varaukset: Arto Leskinen puh. 044 797 7097, arto.leskinen@heinola.fi Hannu Kivioja puh. 044 797 6834, hannu.kivioja@heinola.fi

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita ovat kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. Yhtä̈ tärkeätä̈ on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä̈ musiikkia ja liikettä̈ vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä̈. Tavoitteina ovat myöskin osallisuus ja yhteistyö, musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen, kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito, hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa sekä oppimaan oppiminen musiikissa. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisina toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta. Tavoitteina on rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään sekä ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä.

 

4. luokka

Konserttipolku

Sisältö: Kaikki kaupungin 4. luokat opettelevat yhden ja saman kuororepertuaarin lukuvuoden aikana. Kappaleet tulevat olemaan tämän päivän hittejä, joita tuon ikäiset muutenkin laulavat ja kuuntelevat. Sovitukset helpohkoja 1-2 äänistä satsia. 4-luokkalaiset harjoittelevat kappaleita yhdessä oman opettajansa kanssa musiikkituntien yhteydessä. Tunneilla käy välillä myös musiikkiopiston opettaja koordinoimassa ja konsultoimassa.

Harjoiteltuun ohjelmistoon sovitetaan säestykset, jotka musiikkiopiston orkesteri harjoittelee tahollaan. Kaikista 4-luokkalaisista kasattu kuoro ja musiikkiopiston orkesteri harjoittelevat yhdessä 2-3 kertaa keväällä ja vähintään kerran elokuussa 2020, jolloin tosin kuorolaiset ovat jo 5-luokkalaisia. Konserttipolku huipentuu elokuun lopulla pidettävään konserttiin, jossa tuotanto esitetään sukulaisille, ystäville ja kaupunkilaisille Heinolan katetulla kesäteatterilla.

Varaukset: Konserttipolku sovitaan Jori Vuorisen kanssa

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita ovat kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. Yhtä̈ tärkeätä̈ on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä̈ musiikkia ja liikettä̈ vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä̈. Tavoitteina ovat myöskin osallisuus ja yhteistyö, musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen, kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito, hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa sekä oppimaan oppiminen musiikissa. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta. Tavoitteina on rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään sekä ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä.

 

5. luokka

Historiapolku – käynti kaupunginmuseossa

Paikka: Kaupunginmuseo, Kauppakatu 14

Aika: Huhti-toukokuu

Kesto: 1 oppitunti (45 minuuttia)

Ohjaajina: Sirpa Juuti/Terhi Pietiläinen ja muu henkilökunta

Sisältö: Tutustuminen kaupunkihistorian perusnäyttelyyn. Tehtävärata jossa edetään huoneittain. Varaukset: sähköposti museo@heinola.fi tai 044 469 4363

Opetussuunnitelma:

Tavoitteena on ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena. Tiedon hankkiminen menneisyydestä, oppilaan johdattaminen oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä, oppilaan ohjaaminen havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuus, auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä, auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja, johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syistä ja seurauksia, historian tapahtumille ja ilmiöille, auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa, sekä ymmärtämään , miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä, ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä sekä ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa.

 

6. luokka

Konsertti Sibelius-talolla

Paikka: Sibeliustalo, Lahti

Aika: Syksy 2019 Konsertti ke 25.9. klo 10.30 tai klo 12 tai to 26.9. klo 10.30

Kesto: Konsertin kesto 55 minuuttia + matkat

Ohjaajina: Vastuuopettaja/EFEKTI

Sisältö: Tavoitteena on tarjota oppilaille kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista. Konsertissa koetaan ja opitaan, millaista on kuunnella orkesterin esittämään musiikkia suuressa konserttisalissa osana suurta yleisöä. Mitä tekee orkesterin edessä seisova kapellimestari? Milloin saa taputtaa? Miltä eri soittimet näyttävät?

Varaukset ja lisätiedot: Efekti-hanke https://www.phlastenkulttuuri.fi/kulttuuriohjelma/musiikki/konserttikaynti-kulttuuriohjelmassa

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita ovat kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. Yhtä̈ tärkeätä̈ on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä̈ musiikkia ja liikettä̈ vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä̈. Tavoitteina ovat myöskin osallisuus ja yhteistyö, musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen, kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito, hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa sekä oppimaan oppiminen musiikissa. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta. Tavoitteina on rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään sekä ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä. Tavoitteina on myös ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

 

7. luokka

Taidemuseopolku – tutustuminen taidenäyttelyyn

Paikka: Taidemuseo, Kauppakatu 4

Aika: Syyslukukausi sopimuksen mukaan

Kesto: 1 oppitunti (45 minuuttia)

Ohjaajina: Sirpa Juuti/Terhi Pietiläinen ja muu henkilökunta

Sisältö: Tutustuminen taidemuseoon ja ajankohtaiseen taidenäyttelyyn. Tehtäviä sopimuksen mukaan. Varaukset: sähköposti museo@heinola.fi tai 044 469 4363

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelmaan kuuluvat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia.

Tavoitteina on myös kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä, rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään, innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä sekä ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

 

8.luokka

Elokuva osana kulttuuriopetusta

Paikka: Lyseonmäen koulu

Aika: Lukuvuoden 2019-2020 aikana

Kesto: 2-3h

Ohjaajina: Äidinkielen ja historian opettajat

Sisältö: Äidinkielen ja historian opettajat valitsevat sisältöihinsä sopivan klassikkoelokuvan. Elokuvaa käsitellään esseekirjoituksella tai muulla hyväksi katsotulla tavalla.

Varaukset: Vastuuopettajat

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelmaan yleensä kuuluvat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.

Opetussuunnitelmassa korostetaan oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja. Oppilaita ohjataan kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja sekä kannustetaan heitä tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja. Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja kehitetään. Keskeisiä ovat opittavien asioiden merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Ajattelun taitoja yhteistä ongelmanratkaisua, argumentointia, päättelyä ja johtopäätösten tekemistä kehitetään ja asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun kannustetaan. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan. Oppilaita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoa vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla.

Tavoitteina on myös kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä, rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään, innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä sekä ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

 

9. luokka

Käynti kansallisesti merkittävässä kulttuurikohteessa – Ateneumin taidemuseo

Paikka: Ateneumin taidemuseo, Helsinki

Aika: vko 15 kl 2020

Kesto: Koko päivän

Ohjaajina: Taidemuseon ystävät/Ateneumin taidemuseon henkilökunta ja kuvataiteen opettaja

Sisältö: Tutustutaan Suomen kansalliseen taidekokoelmaan.

Varaukset: Aikataulu sovitaan Taidemuseon Ystävät ry:n kanssa henkilö p.

Opetussuunnitelma:

Opetussuunnitelmaan yleensä kuuluvat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.

Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia. Osana monilukutaitoa oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden parissa. Tavoitteina on myös kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä, rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään, innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä sekä ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.