Opetussuunnitelmaa täydentävät muut paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat

Opetussuunnitelmaa täydentävät muut paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
Päivitetään kevään 2017 aikana.

Kaupunkistrategia

http://www.heinola.fi/library/files/5698ce79566ff826de000b46/Heinolan_kaupungin_strategia.pdf

Hyvinvointikertomus
http://www.heinola.fi/library/files/554a06189635eb12400002a2/Hyvinvointikertomus_ja_suunnitelma_20132016.pdf

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
http://kokoukset.heinola.fi/dynasty/kokous/20142775-2-3.PDF

Opiskeluhuollon suunnitelma
Päivitetään kevään 2017 aikana.

Esiopetuksen opetussuunnitelma
Päivitetään kevään 2017 aikana.Paikallinen kieliohjelma

Tällä hetkellä kaupungin koululaitoksen kieliohjelma on seuraava:

A1: Peruskoulun ensimmäisenä, kaikille oppilaille yhteisenä kielenä, alkaa englannin kieli toiselta luokalta.

B1: Peruskoulun 6. luokalta alkaa kaikille oppilaille yhteinen ruotsin kieli.

B2: Peruskoulun 8. luokalla alkaa oppilaille valinnainen, 3. vieras kieli.

Edellä mainittujen lisäksi vieraan kielen opetusta voidaan järjestää kerhomuotoisena kaikilla luokka-asteilla riippuen siitä, onko kerhotunteihin käytettävänä resurssia.