Paikallinen perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Heinolassa

1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Lk 1-6 yht. 7 lk. 8 lk. 9 lk. Lk 7-9 yht. YHT.
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 4 33 3 3 4 10 43
A1-kieli 1 1 2 2 3 2 10 2 3 2 7 18
B1-kieli 2 2 1,5 1,5 1 4 6
Matematiikka 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 11 35
Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3 14 14
Biologia* 1 1 2 4 4
Maantieto* 1 1 1 3 3
Fysiikka* 1 1,5 1 3,5 3,5
Kemia* 1 1,5 1 3,5 3,5
Terveystieto* 1 1 1 3 3
Uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 3 10
Historia 1,5 1,5 3 2 2 4 7
Yhteiskuntaoppi 1 0,5 0,5 2 3 3 5
Musiikki 1 1 2 2 1 1 8 2 2 10
Kuvataide 1 1 1 2 2 1 8 2 2 10
Käsityö 2 2 2 2 2 2 12 3 3 15
Liikunta 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 7 21
Kotitalous 3 3 3
Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 2 2
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset** 2 2 4 4
Valinnaiset oppiaineet 5 4 9 9
YHTEENSÄ 21 21 22 24 25 25 137 31 30 30 91 229