Vanhempainryhmä

 

Vanhempainryhmä toimii yhteistyökanavana kodin ja Kailas-talon toimijoiden välillä. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi vanhempainryhmä voi mahdollisuuksien mukaan järjestää erilaisia tapahtumia. 

Vanhempainryhmän jäsenten lisäksi kaikki muutkin huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita tapaamisiin. Lisätietoja tapaamisten ajankohdista ja sisällöistä löytyy wilman tiedotteista.

 

Yhteistyöterveisin,

Iiris Rainio, vanhempainryhmän pj.

Anne-Miia Kiukas, koulun edustaja

Päivi Hämäläinen, päiväkodin edustaja